Các môn học thuộc chương trình văn hóa tại Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa có khó như khi học ở THPT không?

Các môn học văn hóa: Từ 4 – 6 môn (Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa) tùy theo ngành đăng ký. Nội dung học văn hóa là kiến thức tổng hợp và cơ bản của lớp 10,11,12. Do vậy, chương trình văn hóa học tại Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với chương trình học THPT thực tế để tập trung vào chương trình chuyên ngành.

 

.
.
.
.