0918155408Liên hệ

Khối Kinh tế – Du lịch

April 12, 2018

Khối ngành Kinh tế-Du lịch

Khối ngành kinh tế Theo thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, khối các ngành thuộc về kinh tế sẽ chiếm đến 40% tổng nhu cầu tuyển dụng năm 2017. Riêng tại TP.HCM trong giai đoạn 2017-2020, nhu cầu nhân lực các nhóm ngành kinh tế như kinh tế, quản trị, xuất nhập khẩu, logistics sẽ chiếm tỷ trọng 10% tổng nhu cầu […]