0918155408Liên hệ

Khối kỹ thuật – Công nghệ

April 11, 2018

Khối ngành Kỹ thuật-Công nghệ tại trường BKC

  1.Khối ngành kỹ thuật-Công nghệ là gì? Là sự ứng dụng của các nguyên tắc toán học,khoa học, sáng tạo vào thực tế để thiết kế, chế tạo sản phẩm,vận hành các cấu trúc, máy móc, quá trình sản xuất, tạo lập hệ thống ,… Nếu bạn là một người yêu thích sự tìm tòi sáng tạo thì “Khối ngành kỹ thuật-Công nghệ” sẽ là một lựa chọn đáng để quan tâm và cân […]