Chính sách hỗ trợ học sinh THCS đi học Trung cấp nghề.

Chính sách ưu đãi: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS đi học Trung cấp nghề tại Trường Công Nghệ Bách Khoa được nhà trường ưu đãi 20% học phí khi đăng ký nhập học ( thời gian áp dụng trong tháng 05/2019). Bên cạnh đó, còn các chính sách Nhà nước và quyền lợi đối với người học nghề như: được miễn giảm học phí khi đăng ký học Trung cấp cho đối tượng Tốt nghiệp THCS (nhận tại phòng LĐTB&XH địa phương)

 

.
.
.
.