Category Archives: Đào tạo

Thông báo ôn và thi văn hóa khóa 2016-2018

1. Đối tượng Sinh viên khóa 2016 – 2018: – Đã học bổ túc văn hóa tại trường nhưngchưa thi hoặc thi rớt (xem trong file đính kèm). – Chưa tốt nghiệp THPT, chưa học và thi bổ túc văn hóa tại trường. Lưu ý: Các trường hợp học rồi chưa thi hoặc thi rớt […]