Em học liên thông lên Đại học trái ngành có được không?

Được. Sau khi học xong bằng Trung Cấp, tùy theo nguyện vọng và dự định trong tương lai mà em hoàn toàn có thể liên thông lên Đại Học theo chuyên ngành mong muốn.

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp, em có thể học liên thông lên Đại học với thời gian là hệ Đại học: 2,5 năm.

 

090 1768 112