Category Archives: HỆ ĐẠI HỌC

Ngành Luật – Đào tạo từ xa

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Đại học 2. Ngành: Luật 3. Mục tiêu đào tạọ: Đào tạo cử nhân luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt. Được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính […]