Category Archives: Khối Kinh tế – Du lịch

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 3. Mục tiêu đào tạo: – Kiến thức. + Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp; + Xác […]

Ngành Kế toán doanh nghiệp

 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Kế toán doanh nghiệp 3. Mục tiêu đào tạo: + Chuẩn kiến thức: – Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ – tín dụng, các kiến thức về pháp luật.  Có khả năng vận dụng kiến thức […]

Ngành Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 3. Mục tiêu đào tạo: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn là một trong những ngành học được rất nhiều bạn trẻ săn đón và nằm trong top 11 ngành “hot” nhất trên thế giới. Ngành Quản trị […]

Ngành Thư viện – Thiết bị trường học

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Thư viện – Thiết bị trường học 3. Mục tiêu đào tạo: Là ngành có chương trình đào tạo được xây dựng dành cho sinh viên học trình độ Trung cấp chuyên nghiệp. Người làm cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về […]

Ngành Văn thư lưu trữ

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Văn thư lưu trữ 3. Mục tiêu đào tạo: Kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật, chính trị, quốc phòng an ninh: để hình thành một thái độ chính trị đúng đắn, trung thành tuyệt đối với tư tưởng của đảng, chủ trương […]