Category Archives: Khối Kỹ thuật – Công nghệ

Ngành Kỹ thuật điện điện tử

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Ngành Kỹ thuật điện điện tử 3. Mục tiêu đào tạo: Về kiến thức – Trình bày được những nội dung cơ bản về lý thuyết mạch điện – điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, linh kiện điện tử, đo lường và thiết […]

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy 2. Ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn 3. Mục tiêu đào tạo: Được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống […]

Ngành Chế Biến Thực Phẩm

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy 2. Ngành: Chế Biến Thực Phẩm 3. Mục tiêu đào tạo: Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm: Về hoá sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; Hiểu và giải thích […]

Ngành Kỹ thuật xây dựng

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Kỹ thuật xây dựng 3. Mục tiêu đào tạo: Kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản về kỷ thuật để phân tích các công việc trong thi công công trình xây dựng. Hiểu và nắm vững được các môn học chuyên môn về […]

Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Công nghệ Kỹ thuật ô tô 3. Mục tiêu đào tạo: Khai thác, sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô; Điều hành sản xuất phụ tùng, điều kiện và lắp ráp ô tô Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại […]

Ngành Truyền thông đa phương tiện

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy 2. Ngành: Truyền thông đa phương tiện 3. Mục tiêu đào tạo: Có khả năng kết hợp giữa thiết kế với truyền thông, mỹ thuật, thương mại để đáp ứng tốt những yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo và giải trí hiện đại Tạo điều […]

Ngành Quản trị mạng máy tính

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy 2. Ngành: Quản trị mạng máy tính 3. Mục tiêu đào tạo: Nắm vững các kiến thức về Khoa học máy tính. Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ […]