Học phí Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa hệ trung cấp dành cho THCS

Trường không phân học phí theo tín chỉ, trường đóng học phí theo học kỳ. Mỗi học kỳ thường kéo dài 4 tháng.

Đối với các ngành thuộc khối kinh tế, kỹ thuật, sức khỏe.. học phí đối với hệ THCS là 4.500.000đ/HK

 

 

.
.
.
.