NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

1, Giới thiệu về ngành: Trong xu thế hội nhập Quốc tế, Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng trên hầu khắp các Quốc gia. Trên thế giới hiện nay có trên 50 Quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 Quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh, thương mại, truyền thông cho đến du lịch, ngoại giao…tiếng Anh đều đóng vai trò là ngôn ngữ số 1.Ngôn ngữ Anh chính là ngành nghiên cứu, sử dụng ngôn ngữ số một thế giới này.


2, Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về thông dịch và biên dịch (Anh – Việt và Việt – Anh), kiến thức về văn hoá công sở. Khi ra trường, sinh viên có thể làm việc trong môi trường đa văn hoá. Sinh viên được học một cách thực tế, phù hợp với các tình huống trong công việc, kết quả được đánh giá trên các bài nghiên cứu, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế và quá trình thực tập tại các doanh nghiệp.

3, Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Khi ra trường sinh viên có thể làm việc dưới vai trò: Thông dịch viên, biên dịch viên, thư ký cao cấp, tiếp tân khách sạn hoặc công ty, hướng dẫn viên du lịch hoặc làm việc tại các công ty dịch vụ – thương mại.

4, Môn học chuyên ngành tiêu biểu: Dẫn luận ngôn ngữ, Cú pháp học, Dịch cơ bản, Ngữ nghĩa học, Nói trước công chúng, Ngữ pháp, Ngữ âm – m vị học, Giao tiếp văn phòng, Thư tín thương mại, Dịch thương mại, Tiếng anh Marketting…

5, Những tố chất phù hợp theo học ngành Ngôn ngữ Anh: Yêu thích và đam mê đối với Tiếng Anh, đam mê nghiên cứu ngôn ngữ hoặc học văn hoá và văn học (Anh – Mỹ) hứng thú với việc chuyển ngữ Việt – Anh và Anh – Việt.

 

 

090 1768 112