Category Archives: Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Tối khóa 2017

Xem chi tiết : tải về Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Tối khóa 2017 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THỜI KHÓA BIỂU LỚP: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ MÃ LỚP: ET171 HỌC KỲ STT TÊN MÔN HỌC NGÀY BẮT ĐẦU […]

Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Sáng khóa 2018

Tải tại đây: Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Sáng khóa 2018.xls SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LỚP SÁNG MÃ LỚP: BS 171 STT TÊN MÔN HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC THỨ BUỔI SỐ TIẾT […]

Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Sáng khóa 2017

Tải tại đây: Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Sáng khóa 2017.xls SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LỚP: SƯ PHẠM MẦM NON MÃ LỚP: SMHH0117 HỌC KỲ STT TÊN MÔN HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC […]

Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp cuối tuần khóa 2017 (học ghép với lớp TC Miền Đông)

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA LỊCH HỌC LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC STT TÊN MÔN HỌC NGÀY HỌC GIÁO VIÊN GHI CHÚ III 1 Giao tiếp ứng xử sư phạm 11,18/03/2018 2 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 24,25/03/2018 3 Phương […]