Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp cuối tuần khóa 2017 (học ghép với lớp TC Miền Đông)

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA
LỊCH HỌC LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT TÊN MÔN HỌC NGÀY HỌC GIÁO VIÊN GHI CHÚ
III 1 Giao tiếp ứng xử sư phạm 11,18/03/2018
2 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 24,25/03/2018
3 Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 31/03 và 01,07,08/04/2018
4 Phương pháp dạy toán ở tiểu học 14,15,21,22/04/2018
5 Phương pháp dạy học tự nhiên – xã hội 29/04 và 06/05/2018
6 Đạo đức và phương pháp dạy học 13/05 và 20/05/2018
THI ĐỢT 1: 03/06/2018
7 Ứng dụng CNTT trong dạy học giáo dục tiểu học 10,17/06/2018
8 Thể dục và phương pháp dạy học 23,24/06/2018
9 Âm nhạc và phương pháp dạy học 01,08/07/2018
10 Mỹ thuật và phương pháp dạy học 15,22/07/2018
11 Kỹ thuật và phương pháp dạy học kỹ thuật 29/07 và 05/08/2018
12 Phương pháp công tác đội TNTP và nhi đồng 12,19/08/2018
THI HỌC KỲ 2: 09/09/2018
Lưu ý: Các môn sinh viên đã học rồi thì không cần phải đi học lại, sinh viên nào chưa học thì đăng ký học bù lại

Tải ở đây :

Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp cuối tuần khóa 2017 (học ghép với lớp TC Miền Đông)

Leave a Reply

Your email address will not be published.