Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Sáng khóa 2017

Tải tại đây:

Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Sáng khóa 2017.xls

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II
LỚP: SƯ PHẠM MẦM NON
MÃ LỚP: SMHH0117
HỌC KỲ STT TÊN MÔN HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC PHÒNG HỌC THỨ BUỔI SỐ BUỔI GIÁO VIÊN GHI CHÚ
II 1 Giáo Dục Thể Chất 11/13/2017 11/17/2017 HT 2,4,6 Sáng 4 Thầy Cường R
2 Giáo Dục Quốc Phòng 11/14/2017 11/18/2017 HT 3,5,7 Sáng 4 Thầy Cường R
3 Tin Học 11/20/2017 12/22/2017 LAP 2,4,6 Sáng 15 Thầy : Trương Quốc Việt
sđt: 0903873686
R
4 Giáo Dục Học Mầm Non 11/21/2017 12/7/2017 A103 3,5 Sáng 6 Thầy Nguyễn Thanh Hoàng
sđt:0933592563
bù ngày 09/12/2017 R
5 Tiếng Việt Và PP Phát Triển NN Cho Trẻ 12/19/2017 1/11/2018 A103 3,5 Sáng 6 Cô Oanh (4b)
Cô Ngọc (2b)
nghỉ bão và cô
xin nghỉ 02/01/2018
R
6 Sinh Lý Học Trẻ Em 1/5/2018 1/20/2018 A103 6,7 Sáng 6 Thầy Phú R
THI HỌC KỲ II (KẾT THÚC):  24/01/2018 (Sáng)
III 7 Dinh dưỡng trẻ mầm non 3/5/2018 3/16/2018 2,4,5 Sáng 6 cô Lê Thị Tú Trâm ( 0868935507 )
8 Vệ sinh, phòng bệnh và phòng tránh tai nạn thường gặp cho trẻ mầm non 3/13/2018 3/26/2018 2, 3, 6 Sáng 6 Cô Phương
9 Phương pháp giáo dục thể chất
cho trẻ mầm non
3/28/2018 4/9/2018 2, 4, 6 Sáng 6 Cô Thiên Nhiên
10 Phương pháp cho trẻ mầm non
làm quen với môi trường xung quanh
3/22/2018 4/7/2018 5.7 Sáng 6 Thầy Nguyễn Văn Thấu
THI HỌC KỲ III: 20/04/2018
IV 12 Toán và PP cho trẻ MN làm quen với các biểu tượng toán 4/23/2018 5/4/2018 2,4,6,7 Sáng 7 Thầy Phong ( 0986858695 )
11 Văn học và PP cho trẻ MN làm quen với tác phẩm văn học 4/24/2018 5/3/2018 3.5 Sáng 4 Cô Thiên Nhiên
13 Âm nhạc và PP giáo dục âm nhạc cho trẻ 5/7/2018 5/21/2018 2,4,6 Sáng 7 Cô Hương
14 Đánh giá trong gd MN 5/8/2018 5/17/2018 3,5,7 Sáng 5 Thầy Nguyễn Văn Thấu
15 Múa và PP cho trẻ vận động theo nhac 5/22/2018 6/1/2018 2,3,5,6 Sáng 7 Cô Xuân Yến
16 Chương trình gd mầm non 5/23/2018 6/2/2018 4.7 Sáng 4 Thầy Trịnh Việt Dũng
THI HỌC KỲ III: 06/06/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.