Thông báo

Các em xem thời khóa biểu mới tại đây
Các em xem thời khóa biểu HK 3 mới tại đây
Các em xem thời khóa biểu tai đây
Thông báo nộp phiếu thông tin cấp bằng tốt nghiệp khóa 2016
Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp
Thông báo lịch nghỉ Tết Mậu Tuất
TRANG BỊ KỸ NĂNG, PHÁT HUY SÁNG TẠO TRONG SINH VIÊN QUA...
Lịch thi học kỳ 2 các lớp SMHH0217, DS171-PS171, KS161-KS171, PS161, QS161, SMHH0317, SPTH đợt 2
Thông báo lịch thi học kỳ 2 lớp SMHH0217
Thay đổi lịch học, ôn thi tốt nghiệp lớp SPTH
Thay đổi lịch học lớp SMHH0117
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 2 lớp OT171 và...
Thông báo việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của...
Thay đổi lịch học lớp DT171-QT171-KT171