TKB lớp văn hóa

Xem chi tiết: tải tại đây  TKB lớp văn hóa

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA
LỊCH HỌC VĂN HÓA
LỚP: KHÓA 2016 VÀ 2017
MÃ LỚP:
STT TÊN MÔN HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC PHÒNG HỌC THỨ BUỔI SỐ BUỔI GIÁO VIÊN GHI CHÚ
1 Ngữ văn R
2 Lịch sử 12/13/2017 3/7/2018 A101 3,4,5 Chiều 26 Thầy Thương dạy bù ngày thứ 6 tuần đầu
3 Hóa học 12/12/2017 3/7/2018 A106 3,4,5 Chiều 26 Thầy Tưởng
4 Vật lý 3/5/2018 5/4/2018 A106 3,5,6 Chiều 26 Cô Huệ
5 Địa lý 3/10/2018 5/8/2018 A103 2,4 Chiều 26 Thầy Thương
6 Toán

Leave a Reply

Your email address will not be published.