Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa có cam kết giới thiệu thực tập, việc làm cho học sinh sau khi học xong hệ trung cấp dành cho THCS

Tùy thuộc vào tính chất của mỗi ngành nghề, Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa sẽ giới thiệu địa điểm thực tập và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho học sinh. Những công ty được Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa giới thiệu đều là những đơn vị hợp tác chính của Trường nên học sinh hoàn toàn an tâm về sự đãi ngộ, uy tín.

 

.
.
.
.