1. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

 • Xét tuyển học bạ cuối cấp THCS/THPT.
 • Xét tuyển bảng điểm TC/CĐ/ĐH.
 • Điểm thi tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc Bằng tốt nghiệp THPT.
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc Bằng TC/CĐ/ĐH.

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP

 • Tốt nghiệp THCS hoặc học dở dang lớp 10, 11,12: học 6 học kỳ
 • Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT: học 4 học kỳ
 • Rớt tốt nghiệp THPT: học 5 học kỳ
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên: học 2 học kỳ

3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN:

 • Đợt 1: Từ ngày 01/7 – 10/7
 • Đợt 2: Từ ngày 11/7 – 20/7
 • Đợt 3: Từ ngày 21/7 – 31/7
 • Đợt 4: Từ ngày 01/8 – 10/8
 • Đợt 5: Từ ngày 11/8 – 20/8
 • Đợt 6: Từ ngày 21/8 – 31/8
 • Đợt 7: Từ ngày 01/9 – 10/9

4. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO: (Vui lòng click chọn ngành học theo từng khoa)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Bạn muốn đăng ký nhập học tại BKC, vui lòng download mẫu nhập học, điền thông tin và gửi đến trường. Hoặc tìm hiểu thêm thông tin gồm