TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa (BKC) đề án Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn thành lập năm 2008 hiện đang tuyển sinh hệ Cao đẳng. Sinh viên sẽ học 6 học kỳ (2,5 năm) để có nghề hiện đang là nhu cầu lớn xã hội.

CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ CÓ NGHỀ

KHẢO SÁT NGÀNH NGHỀ

Ngôn ngữ Anh

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Đa Phương tiện

Thiết kế đồ họa

Công nghệ Thông tin

Lập trình ứng dụng di động

Quản trị Khách sạn Quốc tế

Quản trị Nhà hàng

Quản trị Kinh doanh

Ngành Digital Marketing

Kế toán

Kế toán Doanh nghiệp