TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CHÍNH QUY

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa (BKC) đề án Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn thành lập năm 2008 hiện đang tuyển sinh lớp 10. Học sinh sau khi học xong lớp 9 sẽ được chuyển tiếp thẳng lên chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng với thời gian học 3 năm và học tiếp 2,5 năm ngay tại trường để lấy bằng Đại học.

CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT TỐT NGHIỆP THCS THẲNG TIẾN LÊN ĐẠI HỌC