TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CHÍNH QUY

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa (BKC) thành lập năm 2008 hiện đang tuyển sinh lớp 10. Học sinh sau khi học xong lớp 9 sẽ được chuyển tiếp thẳng lên chương trình đào tạo trung cấp với thời gian học 3 năm và học tiếp 2,5 năm ngay tại trường để lấy bằng Đại học.

CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT TỐT NGHIỆP THCS THẲNG TIẾN LÊN ĐẠI HỌC

NGÀNH HỌC TUYỂN SINH HỆ LỚP 10 CHÍNH QUY

KHỐI KINH TẾ – DỊCH VỤ

KHỐI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

KHỐI SỨC KHỎE

KHỐI SƯ PHẠM – XÃ HỘI