BKC - Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn
Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Tháng Sáu 18, 2018

CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOA THS. NGUYỄN ĐỨC DŨNG TRƯỞNG PHÒNG 5 năm học và làm việc tại Nhật bản đạt chứng chỉ năng lực Nhật ngữ quốc tế JLPT N1. 5 năm làm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế...
Khi lần đầu bước lên một thành phố mới, bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều...
Kỳ thi Đại Học luôn là một nỗi lo lớn không chỉ của các bạn...
Học Đại học có còn quan trọng? Có rất nhiều con đường cho bạn lựa...