Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

CHƯƠNG TRÌNH E-LEARNING

GIỚI THIỆU

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh cho tất cả các bậc học, hệ, loại hình đào tạo; công tác truyền thông; thực hiện các hoạt động hỗ trợ công tác tuyển sinh của Nhà trường; Tổ chức các cuộc thi.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG