Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA - THỰC PHẨM

CHỨC NĂNG KHOA

Khoa Hoá – Thực phẩm (HTP) là một trong những khoa mới được thành lập đầu tiên của trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn, là nơi đào tạo nhân lực kỹ thuật cao hàng đầu trong khu vực phía Nam.


Trong suốt những năm qua, Khoa Hoá – Thực phẩm trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã từng bước trưởng thành. Với nhiều trăn trở để xây dựng định hướng phát triển của Khoa, tạo nên sự khác biệt để Khoa Hoá – Thực phẩm có thể phát triển trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ giữa các trường cũng như đòi hỏi ngày càng cao của người học và thị trường lao động. Sự nỗ lực của từng thành viên cũng như cả tập thể khoa Hoá – Thực phẩm đã được ghi nhận bằng nhiều kết quả trong phát triển đội ngũ, công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ.