Học phí học liên thông Cao đẳng tại trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn?

Học phí: 350.000 VNĐ/Tín chỉ (Tổng số tín chỉ toàn khóa học 60 Tín chỉ)
Hỗ trợ sinh viên vay vốn ngân hàng với lãi suất 0%
.
.
.
.