Học phí Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn hệ cao đẳng dành cho THPT

Học phí đóng học theo học kỳ. 1 năm gồm có 3 học kỳ

Học phí theo tín chỉ: 420.000đ/tín chỉ (thông tin tổng số tín chỉ toàn khóa học xem chi tiết tại các ngành đào tạo)

.
.
.
.