Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA KINH TẾ

CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOA

TS. NGUYỄN HOÀNG HƯNG
TRƯỞNG KHOA
  • Hơn 12 năm hoạt động trong doanh nghiệp
  • Hơn 09 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo cao đẳng. đai học
  • Chuyên gia tư vấn về tài chính, thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế.
THS. BÙI ÁNH TUYẾT
GIẢNG VIÊN
THS. ĐẶNG THỦY HƯƠNG GIANG
GIẢNG VIÊN
THS. BÙI ÁNH TUYẾT
GIẢNG VIÊN
  • 3 năm công tác đoàn với vị trí Bí thư Đoàn các trường đại học
  • Có nhiều năm làm công tác tư vấn tuyển sinh
  • Giảng dạy các môn đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế và marketing.
THS. NGUYỄN THỊ THANH VÂN
GIẢNG VIÊN
NGUYỄN THỊ MINH HÀ
GIẢNG VIÊN
TRỊNH CẨM VÂN
GIÁO VỤ KHOA