Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA KỸ THUẬT

CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOA

THS. LÊ NGỌC CHUNG
TRƯỞNG KHOA
 • Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
 • Hơn 10 năm trong lĩnh vực giáo dục.
 • Chuyên đào tạo và huấn luyện các kỹ năng trong về các lĩnh vực trong ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.
THS. HOÀNG VĂN TẠO
GIẢNG VIÊN
 • Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng – Đại học Xây dựng.
 • Hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng.
 • Hơn 12 năm trong lĩnh vực giáo dục.
 • Chuyên đào tạo và huấn luyện các kỹ năng trong về các lĩnh vực trong ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng.
THS. NGUYỄN VĂN TOÀN
GIẢNG VIÊN
 • Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
 • Hơn  6 năm trong lĩnh vực giáo dục.
 • Chuyên đào tạo và huấn luyện các kỹ năng trong về các lĩnh vực trong ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.
KS. HỒ THANH PHONG
GIẢNG VIÊN
 • Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.
 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
 • Hơn  2 năm trong lĩnh vực giáo dục.
 • Chuyên đào tạo và huấn luyện các kỹ năng trong về các lĩnh vực trong ngành công nghệ kỹ thuật ô tô
KS. TRẦN THỊ MỸ TIÊN
GIẢNG VIÊN
NGÔ THỊ THU
GIÁO VỤ