Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CHỨC NĂNG

  1. Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp là đơn vị chuyên môn có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về Mỹ thuật Công nghiệp với 3 chuyên ngành: Thiết kế Đồ họa; Thiết kế Thời trang và Thiết kế Nội thất đạt trình độ Cao đẳng.

  2. Nghiên cứu khoa học và sáng tạo, thiết kế trong lĩnh vực chuyên ngành theo kế hoạch của Khoa và nhà trường.

  3. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về ngành nghề đào tạo; chương trình, giáo trình môn học, trang thiết bị vật tư phục vụ công tác giảng dạy của Khoa.