BKC - Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn
Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CHỨC NĂNG

  1. Khoa Mỹ thuật công nghiệp là đơn vị có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành về Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang đạt trình độ Cao đẳng.
  2. Nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất theo kế hoạch được giao.
  3. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về ngành, nghề đào tạo; chương trình, giáo trình môn học, trang thiết bị vật tư phục vụ công tác giảng dạy của Khoa.