Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA NGOẠI NGỮ

CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOA

THS. HUỲNH THỊ BẢO TRINH
TRƯỞNG KHOA

Chuyện ngành: Ngôn ngữ ứng dụng
Curtin University of Technology

THS. LÊ HUỲNH HƯƠNG
THƯ KÝ
THS. HỒ THỊ MINH PHÚC
GIẢNG VIÊN
THS. ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH
GIẢNG VIÊN
  • Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh Đại học Ngân hàng TP.HCM
  • Đang tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh của trường đại học Edith Cowan (ECU), Úc.
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh (TESOL), biên – phiên dịch, ngôn ngữ học.
THS. NGÔ NGỌC LAN PHƯƠNG
GIẢNG VIÊN
THS. TRẦN THỊ HẢI ĐĂNG
GIẢNG VIÊN
THS. ĐOÀN THANH LONG
GIẢNG VIÊN
THS. NGUYỄN HỮU LÝ
GIẢNG VIÊN
THS. TRẦN MINH LỘC
GIẢNG VIÊN
THS. BIỆN CÔNG TRƯỜNG GIANG
GIẢNG VIÊN
THS. NGUYỄN MINH TRUNG
GIẢNG VIÊN