Ngành Kế toán – Chứng chỉ ngắn hạn

Sinh viên Kế toán sẽ được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

I. THÔNG TIN CHUNG

     1. Ngành Đào tạo : Kế toán

     2. Mục tiêu đào tạo:

 • Nắm được kiến thức liên quan đến Luật Kinh tế, Luật Kế toán- kiểm toán;
 • Nắm được các kiến thức nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán, kiến thức về thuế, tài chính doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hành chính;
 • Kỹ năng phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, sổ kế toán tổng hợp
 • Kỹ năng lập báo cáo thuế, báo cáo kế quả tài chính, báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hành chính;
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán sự nghiệp hành chính.

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH

 1. Thời gian đào tạo:
  • Từ 1 đến 2 tháng
  • Trường tuyển sinh hàng tháng, liên hệ Phòng tư vấn tuyển sinh để biết thêm thông tin.
 2. Hồ sơ bao gồm:
  • Phiếu đăng ký theo mẫu
  • 01 Chứng minh photo
  • Bằng cấp có liên quan
  • 2 ảnh 3*4
[alert style=”success”]

FORM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE

[/alert]

 

 

 

.
.
.
.