Nghiệp vụ an toàn lao động – Chứng chỉ ngắn hạn

Ngành an toàn lao động hoạt động vì sức khỏe và sự an toàn của người lao động, của cộng đồng, sự phát triển bền vững của môi trường, đảm bảo hoạt động đúng pháp luật cũng như bảo vệ danh tiếng của công ty.

I. THÔNG TIN CHUNG

     1. Ngành Đào tạo : An toàn lao động

     2. Mục tiêu đào tạo:

 • Nắm vững hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn lao động;
 • Hiểu biết và vận dụng các kiến thức cơ bản liên quan đến an toàn lao động như chính sách, chế độ về an toàn lao động đối với người lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điền kiện lao động; nội dung an toàn lao động, các biển báo, biển chỉ dẫn an toàn lao động, cách sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và văn hóa an toan trong sản xuất, kinh doanh;
 • Hiểu rõ và vận dụng kỹ thuật an toàn lao động và quy trình làm việc liên quan đến công việc của người lao động.

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH

 1. Thời gian đào tạo:
  • Từ 1 đến 2 tháng
  • Trường tuyển sinh hàng tháng, liên hệ Phòng tư vấn tuyển sinh để biết thêm thông tin.
 2. Hồ sơ bao gồm:
  • Phiếu đăng ký theo mẫu
  • 01 Chứng minh photo
  • Bằng cấp có liên quan
  • 2 ảnh 3*4

 

 

.
.
.
.