Sinh viên tham gia thực hành những kỹ năng liên quan tới nhà hàng khách sạn tại BKC

Ngoài những buổi học lý thuyết trên lớp, nhà trường tổ chức những buổi thực hành cho sinh viên tại BKC đạt hiệu quả tốt nhất trong quá trình học tập tại đây.
Ở buổi học này các em được học hỏi một số kỹ năng mềm như: giao tiếp với khách hàng, sắp xếp và trang trí bàn ăn, nâng cao trải nghiệm khách hàng…
Những buổi học thực hành không chỉ dừng lại trong khuôn khổ tại nhà trường mà đa dạng các hình thức như mời những chuyên gia trong nghề hướng dẫn hay kết hợp với các doanh nghiệp liên quan để các em có thể đến tận nơi thực hành trực tiếp…
Từ đó, các em sẽ có những hình dung nhất định về ngành học để dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc hơn sau khi ra trường.
.
.
.
.