Điều kiện xét tuyển chương trình Cao đẳng 9+ dành cho THCS

Điều kiện xét tuyển chương trình Cao Đẳng 9+ dành cho học sinh THCS:

Tốt nghiệp THCS đủ điều kiện nhập học tại trường.

 

.
.
.
.