Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG

Bạn muốn tìm thêm nhiều giá trị khác ngoài việc trải nghiệm học tập ở trường? Các câu lạc bộ (CLB) sinh viên của BKC EDUCATION có thể giúp bạn giao lưu, gặp gỡ những người cùng sở thích và nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn.

NHIỆM VỤ