Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

ĐOÀN THANH NIÊN

CHỨC NĂNG

Chi Đoàn Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn được thành lập từ năm 2002 nhằm tạo ra nhiều hoạt động đóng góp trong việc giáo dục tư tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức phát luật cho đoàn viên. 

Phối hợp với các phòng ban, khoa, bộ môn để tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, huấn luyện kỹ năng, chương trình văn hóa, thể dục – thể thao góp phần xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn hội và các phong trào Đoàn Thanh niên.

NHIỆM VỤ