Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

TT Tuyển Sinh & Truyền Thông

CHỨC NĂNG

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh cho tất cả các bậc học, hệ, loại hình đào tạo; công tác truyền thông; thực hiện các hoạt động hỗ trợ công tác tuyển sinh của Nhà trường; Tổ chức các cuộc thi.

NHIỆM VỤ

Về công tác tuyển sinh

 1. Chủ trì xác định chỉ tiêu tuyển sinh ; xây dựng kế hoạch, đề xuất các phương án tuyển sinh và biện pháp hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh  hàng năm.
 2. Chủ trì xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung hàng năm. Chuẩn bị đầy đủ thủ tục, hồ sơ phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo; lưu trữ hồ sơ tuyển sinh đảm bảo an toàn, khoa học.
 3. Thực hiện công tác khảo sát, lấy ý kiến phản hồi về hoạt động tuyển sinh, bao gồm: chính sách tuyển sinh, xây dựng, rà soát, điều chỉnh đánh giá tiêu chí và phương thức tuyển sinh;
 4. Chủ trì xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm.
 5. Chủ trì các hoạt động hỗ trợ công tác tuyển sinh của Nhà trường tại các trường Trung học phổ thông.

Về công tác truyền thông

 1. Chủ trì tổ chức các sự kiện truyền thông chung của Trường.
 2. Chủ trì việc xây dựng các chương trình quảng bá về các chính sách thu hút người học của Nhà trường tại các địa phương;
 3. Chủ trì việc xây dựng, quảng bá hình ảnh của Nhà trường thông qua các hoạt động như ngày hội Stem, làm phim tài liệu, clip, video…, qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội (facebook, fanpage, zalo…);
 4. Chủ trì công tác tuyên truyền tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT, THCS;
 5. Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại;
 6. Chủ trì triển khai các hoạt động xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu Nhà trường;
 7. Đầu mối tư vấn tuyển sinh của Nhà trường;
 8. Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thiết lập, duy trì, phát triển các mối quan hệ công chúng để quảng bá giới thiệu về hoạt động, kết quả và thành tựu của Trường; phát triển và quản lý giá trị, văn hóa của Trường.
 9. Thực hiện việc quản lý, lưu trữ tài liệu và thực hiện các báo cáo về các hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng của Nhà trường;
 10. Chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, biển hiệu, vv… trước khi được phép treo trong khuôn viên Trường;

CƠ CẤU NHÂN SỰ

THẦY LÂM GIA HUY
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
CÔ NGUYỄN THỊ NHÃ TRÂN
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH
CÔ NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH
CÔ NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH
CÔ ĐÀO THỊ TRÚC LY
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH
CÔ NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH
THẦY BÙI NHẬT TRƯỜNG
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH
THẦY NGUYỄN NGỌC SƠN
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH
CÔ TRƯƠNG THANH VY
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG
THẦY DƯƠNG TRÍ TÀI
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG