BKC - Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn

Tháng Tư 26, 2019

Hiện nay, công nghệ Điện – điện tử là điều quan trọng trong việc phát triển nhu cầu của con người. Vì vậy, doanh nghiệp đơn vị sản xuất cũng phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường, sự thay đổi đó dẫn đến nhu cầu sử...
Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn là địa chỉ đào tạo tin cậy và...
Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn đào tạo 1 năm có 2 Học kỳ Học...
BKC cam kết việc làm tùy thuộc vào tính chất của mỗi ngành nghề, Cao...
Lộ trình đào tạo và thời gian học cao đẳng tại BKC dành cho học...
Hồ sơ xét tuyển hệ cao đẳng 9+ dành cho học sinh THCS theo mẫu...
Điều kiện xét tuyển chương trình Cao Đẳng 9+ dành cho học sinh THCS: Tốt...
Học sinh THCS theo học chương trình CĐ 9+ còn được nhà nước hỗ trợ...
Chương trình đào tạo hệ cao đẳng 9+ dành cho học sinh tốt nghiệp THCS...
Các môn học văn hóa: Từ 9 môn bao gồm 4 môn chính là Toán,...
Các em học sinh đã tốt nghiệp THCS, mong muốn học Cao đẳng chính quy....