Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA CN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

CHỨC NĂNG KHOA

Là đơn vị đào tạo Kỹ sư thực hành, Cán bộ kỹ thuật khối ngành Điện công nghiệp, Điện tử, Cơ điện tử, Điện lạnh. Công tác tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ giữa khoa với các đơn vị, cá nhân luôn được thực hiện thường xuyên thể hiện vai trò chủ đạo về kỹ thuật công nghệ.