Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHỨC NĂNG

  1. Khoa Công nghệ thông tin thực hiện giảng dạy và đào tạo các môn học thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Quản trị mạng máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử.