Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA DU LỊCH

CHỨC NĂNG

 1. Khoa Du Lịch trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (BKC) đào tạo các chuyên ngành: Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị Nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn. Đội ngũ giảng dạy của Khoa là những giảng viên có thâm niên trong nghề, từng học tập và công tác trong nước và ngoài nước, giỏi chuyên môn, vững kỹ năng và có nhiều kinh nghiệm thực tế.

  Thực hiện công tác đạo tạo theo định hướng doanh nghiệp và lấy người học làm trung tâm, Khoa Du Lịch đã đẩy mạnh hoạt động giảng dạy và học tập gắn kết với thực tiễn, đưa thực tế vào môn học bằng nhiều hình thức khác nhau và đa dạng như mời báo cáo viên là các Tổng giám đốc, chủ doanh nghiệp v.v. cũng như đưa sinh viên đi kiến tập, thực tế tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa cũng triển khai các hoạt động phong trào như tổ chức các cuộc thi, sự kiện, hội thảo nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các sinh viên thi đua học tập, bồi dưỡng kiến chuyên ngành và phát huy tính chủ động, sáng tạo.

  Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, các chuyên ngành du lịch và các hoạt động khác của Khoa:

  • Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành;
  • Quản trị Khách sạn;
  • Quản trị Nhà hàng;
  • Kỹ thuật chế biến món ăn