Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA DU LỊCH

CHỨC NĂNG

Khoa Du lịch trực thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn, là đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực hệ Trung cấp, Cao đẳng với các chuyên ngành Quản trị Lữ hành, Quản trị Nhà Hàng; Quản trị Khách Sạn; Kỵ thuật Chế Biến Món Ăn và tào tạo các khóa ngắn hạn có liên quan.

Tham mưu cho BGH vể các chương trình và hoạt động đào tạo có liên quan, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Nhà trường.