Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA SƯ PHẠM - ÂM NHẠC

CHỨC NĂNG

Khoa Sư Phạm – Âm nhạc là một khoa chuyên môn trực thuộc Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo công đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Sư Phạm – Âm nhạc cho các hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, bồi dưỡng; phụ trách các hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến lĩnh vực Sư Phạm – Âm nhạc.