Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN

CHỨC NĂNG

Câu lạc bộ tình nguyện BKC được thành lập để tập hợp các bạn sinh viên tham gia vào các hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần xung kích, tương thân tương ái, sự chia sẻ của sinh viên BKC trong các hoạt động vì cộng đồng.

 

NHIỆM VỤ

  1. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
  2. Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong tập thể sinh viên cũng như tạo mối quan hệ với các CLB tình nguyện khác.

CÁC CÂU LẠC BỘ Ở BKC

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN
CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ
CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG