Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ

CHỨC NĂNG

Phòng đào tạo cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiCLB Văn nghệ BKC được thành lập nhằm tạo sân chơi văn nghệ lành mạnh cho sinh viên BKC Education trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường. Hoàn thiện đời sống tinh thần phong phú cũng như phát triển năng khiếu đặc biệt là về âm nhạc ở sinh viên BKC. Thông qua đó làm nơi giao lưu các hoạt động văn hóa thể thao với bên trong và bên ngoài trường.êu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

NHIỆM VỤ

  • Tổ chức sinh hoạt tập luyện cho sinh viên.
  • Xây dựng văn hóa nhà trường.
  • Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong tập thể sinh viên cũng như tạo mối quan hệ với các CLB văn nghệ khác.

CÁC CÂU LẠC BỘ Ở BKC

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN
CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ
CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG