Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

CÁC CÂU LẠC BỘ

HÃY LÀ THÀNH VIÊN CỦA MỘT CÂU LẠC BỘ!

Phòng đào tạo cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

CÁC CÂU LẠC BỘ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

Tất cả các CLB sinh viên của BKC đều được tổ chức và vận hành bởi những sinh viên, với sự giúp đỡ từ Đoàn thanh niên. Những vai trò trong mỗi CLB có thể giúp bạn học hỏi và thực hành nhiều kĩ năng quý giá trong học tập, giao tiếp, rèn luyện thể chất hay văn hóa.

BKC Education tự hào hiện đang có 5 CLB do sinh viên quản lý dựa trên lợi ích và đảm bảo kỷ luật. Chúng tôi đã phân các CLB theo nhiều cách như ở phía dưới đây – CLB nào phù hợp với bạn?

CÁC CÂU LẠC BỘ Ở BKC

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN
CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ
CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG