BKC - Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn
Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Tháng Tám 17, 2018

CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOA THS. NGUYỄN ĐỨC DŨNG TRƯỞNG PHÒNG 5 năm học và làm việc tại Nhật bản đạt chứng chỉ năng lực Nhật ngữ quốc tế JLPT N1. 5 năm làm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế...
Luôn có câu “học, học nữa, học mãi”, từ thời phong kiến, mọi người đều...
Quy chế tuyển sinh do các trường tự xây dựng, miễn sao đáp ứng được...
Ở Việt Nam, đa số mọi người sẽ chú trọng vào bằng cấp của đại...
1. Marketing Trong 2,3 năm gần đây thì Marketng chính là ngành được ưu chuộng...
Hiện nay, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS ngày càng tăng mạnh, nhưng chỉ...
Với quy định của Nhà nước, khi bạn hoàn thiện xong các chương trình của...
Lựa chọn đúng nghề nghiệp không chỉ giúp ta có cảm hứng trong học tập,...