Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Phòng Thanh tra giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên

CHỨC NĂNG

      Phòng TTGD & HSSV có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Khoa, Phòng Đào tạo giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý kí túc xá; Công tác giáo viên chủ nhiệm; Công tác văn hoá, quần chúng, tuyên truyền, bảo tồn, truyền thống và triển lãm. Giúp Hiệu trưởng về  công tác giáo dục, quản lý, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách của học sinh – sinh viên.

NHIỆM VỤ

CƠ CẤU NHÂN SỰ

THẦY CẦM BÁ LINH
TRƯỞNG PHÒNG
THẦY HOÀNG ĐÌNH TRUNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
CÔ VŨ THỊ DIỄM QUỲNH
CHUYÊN VIÊN
THẦY HÀ ĐÌNH KHANG
CHUYÊN VIÊN
THẦY NGUYỄN PHÚC THÀNH
CHUYÊN VIÊN