Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA THỰC PHẨM

CHỨC NĂNG

  1. Khoa Đông phương học thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của
  2. Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
  3. Thực hiện công tác giảng dạy cho chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cùng với giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lý của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của Nhà trường