BKC - Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn
Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA THỰC PHẨM

CHỨC NĂNG

  1. Khoa Công nghệ Hóa – Thực phẩm với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn kỹ sư thực hành ngành thực phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp
  2. Tạo môi trường học tập, trải nghiệm giúp người học phát triển toàn diện bản thân.
  3. Trở thành trung tâm phát triển sản phẩm mới phục vụ sự phát triển của xã hội.