Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA CN CƠ KHÍ - Ô TÔ

CHỨC NĂNG

Khoa Cơ khí – Ô tô Trường Cao đẳng Bách khoa Sài gòn có chức năng đào tạo và giảng dạy các môn học thuộc cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực ô tô ở trình độ Cao đẳng, cung cấp cho thị trường lao động nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, tư vấn giới thiệu việc làm sau đào tạo. Ngoài ra Khoa còn huấn luyện và đào tạo nâng cao trình độ cho Giảng viên trong khoa, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện các nhiệm khác do Hiệu Trưởng phân công