Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA NGOẠI NGỮ

CHỨC NĂNG

  1. Khoa Ngoại ngữ giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
    Thực hiện công tác giảng dạy cho chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn cùng với giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lý của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của Nhà trường.