Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa sẽ trở thành nơi ươm mầm khởi nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Nhà trường với môi trường học tập hiện đại – thân thiện, giúp người học sớm hòa nhập vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp

Sứ mệnh

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa, với các chương trình giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, là nơi đào tạo lực lượng lao động có tay nghề thành thạo, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Nhà trường là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực: Kỹ thuật – Công nghệ; Kinh tế – Du lịch; Chăm sóc sức khỏe….